Дата: 10.10.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2903

„Ние представляваме тези, които все още вярват, че в България може да се живее сравнително добре и които възпитават децата си в идеологията на хубавата българска поговорка „Който не работи, не трябва да яде". По пътя на прехода ние изгубихме част от ценностите, но вярвам, че Президентската институция има своите възможности за промяна в обществото и е достатъчно висока трибуна, от която да бъдат лансирани идеи за промяна".

С тези думи председателят на УС на БСК Сашо Дончев откри днешната среща на трите национално представителни работодателски организации - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП), с кандидатпрезидентската двойка Меглена Кунева - Любомир Христов, издигната от Инициативен комитет. Това е първата от поредицата срещи с кандидатите за президент на Р България, инициирани от трите бизнес и работодателски организации.

Меглена Кунева и Любомир Христов представиха основните акценти от своята политическа платформа, като поставиха акцент върху прозрачността на публичните финанси, вкл. формирането и управлението на държавния бюджет, прекратяване практиката за забавяне възстановяването на ДДС и другите плащания към бизнеса от страна на администрацията, подобряването на бизнес климата и конкурентоспособността на икономиката. Специално внимание бе обърнато върху прекъснатата връзка между бизнеса и образователната система, довела до парадокса да има висока безработица и, успоредно с това - да липсва качествена работна ръка.

„Ако по един закон няма изготвена оценка на въздействието, ще налагам вето", категорична бе г-жа Кунева и допълни: „Виждам Президентската институция като място, от което трябва да се упражнява широк мониторинг върху ефективността на останалите институции".

Кандидатът за вицепрезидент Любомир Христов направи кратък анализ на икономическата картина в страната, в контекста на световните тенденции и проблеми. Той изрази тревога, че малкият ръст на БВП през 2010 г. не е довел до ръст на заетостта, а тъкмо обратното - до увеличаване на безработицата. Според него, основна причина за този ефект е стремежът да се контролира дефицитът не чрез намаляване на публичните разходи, а чрез финансова репресия. В тази връзка г-н Христов апелира за преструктуриране и намаляване на публичните разходи до 32-33%, повишаване на конкурентоспособността чрез конкретни мерки и стартиране на бюджетната процедура за 2013 г. още в началото на 2012 г., като се започне „от бял лист" - всеки разход трябва да е обоснован и да има ясни параметри за оценка на изпълнението му. „Вместо да ограничаваме разходите на администрацията, увеличаваме разходите на бизнеса, а това прави всички нас по-бедни", категоричен бе кандидатът за вицепрезидент. „На запад фалират банки, у нас фалират техните клиенти", заключи Любомир Христов.

В отговор, изпълнителният председател на БСК Божидар Данев заяви: „Чукате на отворена врата! Повтаряте нашите тези! Отдавна искаме задължителна оценка на въздействието на законите. Настояваме за прозрачност на бюджета. Настояваме за намаляване на административната и данъчната тежест върху бизнеса. Протестираме срещу необоснованото повишаване на таксите и другите плащания. Очакваме реформи в сферата на образованието, пазара на труда, здравеопазването, пенсионното дело, бизнес средата".

„Не само сме съгласни с казаното от Вас, но нещо повече - това са наши искания и виждания", подчерта и председателят на АИКБ Васил Велев. Той отправи към г-жа Кунева въпрос относно ролята й в процеса на преговори за присъединяване на страната ни към ЕС и, по-конкретно - за кратките преходни периоди при норми, над средните за ЕС. „Не беше ли възможно това да не се случи?", попита Васил Велев.

В отговор кандидатът за президент изрази позиция, че не при предприсъединителния процес, а именно сега България е в позиция, в която може да преговаря. „Сега сме наистина на масата на преговорите и трябва да ползваме всички възможности, за да отстояваме националните си интереси", категорична бе г-жа Кунева. Тя изрази недоумение, че в предприсъединителния процес много повече се е говорело в публичното пространство за хода на преговорите, отколкото сега, когато България действително може да въздейства върху общоевропейските решения.

 „Потвърдихте някои от нашите констатации", сподели в хода на разговора председателят на БТПП Цветан Симеонов. Като пример той посочи изразеното преди това от Любомир Христов мнение, че контролните органи пресират изрядния бизнес, вместо да гонят този в сивия сектор. Друг пример е липсата на административна реформа и високите публични разходи. Г-н Симеонов постави въпрос за ролята на Президентската институция за външната политика на страната и, по-конкретно за защита  на националните позиции на ниво Европейски съюз. В леко шеговит тон, г-н Симеонов постави и темата за жените в политиката и в икономиката.

Не на шега, г-жа Кунева сподели, че темата за жените в обществото е много сериозна и тежка. „Жените изхранват семействата днес - те работят в чужбина, за да издържат децата и родителите си", каза кандидатът за президент и предложи специален дебат именно по тази тема.

„Кой е най-големият урок, който икономистите трябваше да научат от катастрофиралия социализъм?", попита риторично в края на разговора председателят на БСК Сашо Дончев и даде отговор: „Моделът на социализма не сработи, поради голямата роля на държавата. Този урок трябва да бъде ясен за всички нас", каза г-н Дончев. Той цитира думите на бившия американски президент Роналд Рейгън - „Държавата не е решението - държавата е проблемът", и сподели, че веднага след изборите БСК ще повдигне въпроса за прозрачността на бюджетната процедура, като ще настоява зад всеки лев да стои обосновка и цел, а изпълнението на поставените цели трябва да са публично достояние и да има непрекъснат мониторинг и отчет. „Не може с публични средства държавата да открива субсидирани некачествени работни места, за да си гарантира електорат", заключи председателят на БСК.

***

Предстои в сряда, 12 октомври, от 14.00 часа, в БСК да се проведе среща с кандидатпрезидентската двойка Росен Плевнелиев - Маргарита Попова, издигнати от ПП ГЕРБ, а на 18 октомври, вторник, от 14.00 часа, в БСК работодателските организации ще разговарят с кандидатите на БСП Ивайло Калфин и Стефан Данаилов.