Дата: 24.10.2011

Източник: БСК / БНР

Прочетено: 2588

Прогнозата за ръст на БВП до 2,9 % през 2012 година е твърде амбицозна задача и едва ли ще я достигнем. Това каза председателят на БСК Божидар Данев в ефира на Българското национално радио днес, 24 октомври 2011 г. Според него, реалистичните очаквания са за ръст от около 1,5%. В същото време, налице са условия за по-нисък ръст на цените, поради протичащите дефлационни процеси в световната икономика (спад на икономическата активност, понижаване на цените на петрола, златото и основните материали), които ще окажат определен натиск върху ценовото равнище в българската икономика. Ето защо, изпълнителният председател на БСК прогнозира, че инфлацията ще е по-ниска от предвидената в проекта за държавен бюджет за 2012 г. Бюджетен дефицит от 1.5% е напълно реалистичен, каза още Божидар Данев.

По повод анонсираното от социалния министър Тотю Младенов увеличение на МРЗ от 1 януари 2012 г. на 290 лева Божидар Данев коментира, че така ще се стимулира битовото потребление, вместо инвестиционното и промишлено потребление. Той обясни, че битовото потребление по редица позиции е базирано на над 80 процента внос. Това крие риск от нарастване на валутния дебаланс на страната и ограничаване на паричното предлагане в условия на валутен борд и скромен ръст на икономиката, смята изпълнителният председател на БСК. Според него, увеличението на МРЗ е прокризисно решение, което не решава проблема с осигуряването на устойчива заетост, особено в сектори с ниска добавена стойност и производителност - търговия, услуги и други. „Всяка намеса в пазарните отношения, несъобразена с достигнатите нива на производителност и конкурентоспособност на икономиката, не води до решаване на основните проблеми и създаване на трайни условия за икономическо възстановяване", каза Божидар Данев.

Според него, крайно време е при залагане на публичните разходи да се дефинират съответни цели, ясни индикатори и целеви стойности за следене на напредъка, за да не бъде безконтролно харченето на публичните средства. БСК категорично подкрепя предвиденото в „Бюджет 2012" увеличение на разходите за образованието и науката, при съответното повишаване на ефективността. Смятаме, че това е инвестиция в бъдещето, която ще насърчи иновациите и технологичното обновление, и ще гарантира промяна на бизнес средата, уточни Божидар Данев.

Той добави, че е налице обществен консенсус за изключителната сериозност на проблемите с образованието и квалификацията на работната сила и икономически неактивните лица. Няма как да бъдат ускорени чуждите инвестиции и усвоявавани европейските средства без радикални промени в основното, средното и висшето образование и квалификация. В същото време, отбелязваме с притеснение, че страната ни е сред държавите с най-високи относителни разходи от БВП за сигурност при липса на висока резултатност спрямо организираната и битова престъпност, намаляване на корупцията и подобряване на правния ред. 

„Категорично се обявяваме за постепенно доближаване на структурата на бюджета на страната към структурата на бюджетите на европейските държави. Като работодателска и индустриална организация, подкрепяме политиката на финансовия министър за рестриктивен бюджет, въвеждане на Пакт за финансова стабилност, ограничения в дефицита и неадминистративно увеличение на доходите на населението", каза изпълнителният председател на БСК.

Вж. Звуковия файл по-долу!