Дата: 26.10.2011

Източник: р. Фокус

Прочетено: 2966

Божидар Данев, председател на БСК, в интервю за предаването "Добро утро, България" на Радио Фокус 


Водещ: Г-н Данев как коментирате предложението за увеличение на минималната работна заплата? Съществуват ли икономически предпоставки за такова повишение?

Божидар Данев: Вижте, всякаква административна намеса води до деформации в пазара на труда. Подобно е предстоящото предложение - административна намеса в пазара на труда. Ако има средства в бюджета, нека тези средства в бюджета да бъдат насочени към увеличение на пенсиите, актуализация на пенсиите - на най-уязвимата част от населението. Ако се внесе такова предложение, нека да има политическа отговорност зад това предложение, например, да се каже с колко ще се увеличат разкритията на нови работни места, с колко ще се увеличат постъпленията в бюджета на НОИ. И ако видим след шест месеца, че тези прогнози се изпълняват, тогава ние можем да приемем, че тази мярка е коректна. Но ние сме категорично убедени, че административното увеличаване на минималната работна заплата ще доведе до закриване на работни места, което е основният проблем на българската икономика и увеличение на дефицита в бюджета на НОИ. Така че подобно мислене, извинете, в социалистическите коловози, в никакъв случай не подобряват икономическия климат с страната и не подобряват бизнес средата. Ние само преди няколко месеца, шест месеца, изменихме минималната работна заплата с 20 лв., и сега ако изменим с 20 лв., това означава над 20%. Така че подобни ходове в никакъв случай не са полезни в момент, когато България все пак успява да плува в бушуващото море на дълговата и икономическата кризи. Много внимателно трябва да се пипа, защото все пак икономиката е скачени съдове. 

Водещ: Преди няколко месеца, когато коментирахме първото увеличение на минималната работна залата, вие казахте, че вдигането трябва да става по браншове и предприятия, а не с административно решение. Поддържате ли тази теза? 

Божидар Данев: И то се вдига тази работна заплата. Самият факт, че миналата година се е покачила работната заплата с 5,9%, показва, че пазарът, когато може, когато може да си позволи, реагира нормално и се вдига работната заплата. Но забележете, вдигна се работната заплата, вдигнаха се праговете с 5,6%, вдигнаха се социалните осигуровки с 1,8 процентни пункта, а дефицитът в НОИ се разширява. Защо? Някой да е казал каква е икономическата основа за подобно явление? Така че, когато се правят предложения, те трябва да се правят с оценка на въздействието. И да се носи политическа отговорност, ако не се изпълнят тези прогнози, да се поеме съответната политическа отговорност, 

Водещ: Ако допуснем, че има достатъчно средства в бюджета, господин Данев, защо те не се насочват, първо, към индексиране на пенсиите и след това на минималната работна заплата? 

Божидар Данев: И ние задаваме този въпрос. Първо трябва, според нас, да се индексират пенсиите, най-малкото с натрупаната инфлация през годините, защото това е най-уязвимата част от населението. И ако говорим, че това ще подобри потреблението в страната, според мен това е най-добрият начин, ако сметнем, че трябва да се повдигне потреблението в страната като един от инструментите за решение на икономическата криза. А не да вдигаме минималната работна заплата. Вдигането на минималната работна заплата означава закриване на работни места и допълнително ликвидиране на малкия и средния бизнес и поставяне фактически в една доста критична ситуация хората, които са започнали току-що своя бизнес. 

Водещ: Има ли, според вас, реална перспектива да се увеличат държавните приходи от, да речем, по-силна икономика и респективно повече данъци в хазната? 

Божидар Данев: Забележете, бюджетът, който се предлагам е твърде консервативен и той е правилно, че е консервативен, защото никой не може да прогнозира как ще се развие дълговата криза в Европа. Както виждате, ето и днес се отложи заседанието на министрите на финансите. Има дълбока неяснота какво става в Италия и какво става в Испания, какво става в Португалия, ще може ли да се покрият с така наречения "фонд" сериозните дългови задължения на тези страни и как може да стане това нещо, как могат да бъдат оздравени банковите системи след подобна дългова криза. Така че това са много сериозни проблеми и, тъй като няма отговор, е нормално да бъде доста консервативен бюджетът и предпазен от непредпазливи прогнози. 

Водещ: Т.е. на предстоящото обсъждане в тристранката вие ще настоявате това предложение да отпадне. 

Божидар Данев: То не е вписано в бюджета, така че за мен, отново казвам, да, нека да има подобно предложение, но да бъде придружено с оценка на въздействието - какво ще стане с нея като се вдигнат, с колко ще се качи потреблението, ще се увеличи ли броят на работните места, с колко ще се изменят постъпленията в НОИ. А не такива бланкетни предложения да ни се хвърлят без никаква икономическа подплата. 

Водещ: Вашата гледна точка е, че на този етап едно подобно увеличение на минималната работна заплата би довело до закриване на работни места и натиск върху малкия и средния бизнес? Така ли да обобщим?

Божидар Данев: Категорично да, категорично. И до неясни последствия за бюджета на НОИ. За мен, ако има средства в бюджета, тези средства първо трябва да се насочат към хората, които, както казах, са най-уязвимата група - към пенсионерите. И то за всички да се изменят, а не както отново с типичното социалистическо мислене, само на нископлатените, т.е. тези, които са били некоректни към социалната система и не са плащали вноски. 

Водещ: Какъв друг ефект би имало повишаването на минималната работна заплата, освен закриването на работни места? 

Божидар Данев: Закриването на бизнес. Не забравяйте, че 46% от българските предприятия имат нула заети вече. Закриването на бизнеса и вие виждате само около вас, може би, колко малки магазини се закриват, колко работилнички се закриват. А знаете, че малкият бизнес е основният генератор на работни места. А проблемът на България в момента не е минималната работна заплата, проблемът е работните места. Да има работни места, хората да получават заплата, хората да имат ясно виждане какво ще става в следващите години. Защото без работни места не може да има просперитет в икономиката. 

Водещ: Т.е. според вас тезата, че повишаването на минималната работна заплата ще повиши търсенето-предлагането на пазара, е несъстоятелна. Потреблението няма да се повдигне от това увеличение?

Божидар Данев: Ще се увеличи валутният дефицит на страната във всички случаи, тъй като това ще даде някакъв стимул в битовото потребление. Но битовото потребление, извинете, е 80% на внос. Т.е. ние ще разклатим валутните баланси на страната. Отново казвам, ако ние смятаме чрез битово потребление да излизаме от кризата, дайте да увеличим пенсиите на тази огромна час от българското население - над 2 млн. Има средства в бюджета. И това е най-моралното. Защото хората, които имат квалификация, които се учат, те ще получат на пазара на труда значително повече от минимална работна заплата. А тези, които не желаят да се квалифицират, нека да бъдат наказвани с ниски доходи. 

Росица АНГЕЛОВА