Дата: 29.11.2011

Източник: БСК

Прочетено: 4129

Среща между ръководствата на БСК и Синдикалната федерация на служителите в МВР се проведе днес, 29 ноември 2011 г. В срещата участваха и представители на други синдикални организации от сектор „Сигурност", вицепрезидентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов, изпълнителният секретар на КНСБ Ася Гонева и зам.-управителят на НОИ Весела Караиванова.

Председателят на БСК Божидар Данев представи пред участниците в срещата основните предложения на камарата и мотивите към тях по отношение необходимостта от реформа на пенсионната система. Той отбеляза, че системата е деформирана и несправедлива спрямо коректните осигурители, необходими са пакет от мерки за спешни и непопулярни реформи, ефектите от които трябва да се поемат солидарно от всички членове на обществото при съответния обществен консенсус и разум.

След като обсъдиха актуалното състояние на пенсионната система и, конкретно - съществуващите правила за пенсиониране за работещите в сектор „Сигурност", участниците в срещата се обединиха около следните ключови тези и идеи:

  1. Реформа на осигурителната система е наложителна, но тя трябва да се осъществи след диалог с всички засегнати страни и постигане на консенсус по отделните елементи на реформата.
  2. Необходимо е промените да се осъществят плавно, на малки стъпки, а не шоково и скокообразно, за да не се стигне до допълнителни сътресения в пенсионната система;
  3. БСК, КНСБ и КТ „Подкрепа" се ангажираха да съдействат за промяна в нормативната уредба, с която да се гарантира възможността работещите в системата на отбраната и сигурността да бъдат представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество по линия на членството им в национално представителните синдикални организации.
  4. На всеки три месеца да се провеждат аналогични като формат срещи, на които да бъдат дискутирани актуалните към съответния момент проблеми и да се търсят адекватни решения.

Презентацията на Божидар Данев и снимки от срещата са публикувани по-долу .