Дата: 02.12.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3774

В ефира на тв.7 днес (02.12.2011г.) министър-председателят Бойко Борисов сподели със зрителите намеренията на правителството за реформа на пенсионната система. Г-н Борисов акцентира върху четири основни пункта от предвижданата реформа, а именно:

1.   Намаляване на субсидирането на НОИ от държавния бюджет, респективно - от данъците на населението;

2.   Увеличение на пенсионната възраст с по 4 месеца годишно, като се започне от 2012 г.;

3.   Намаление на обезщетенията при пенсиониране на работещите в системата на отбраната и сигурността;

4.   Въвеждане на лични осигурителни вноски за работещите в администрацията и в сектор „Сигурност".

Тези четири мерки са предлагани многократно от БСК през последните години и изричането им от отговорен представител на управлението ни кара да бъдем оптимисти, че реформа все пак ще има. В този смисъл, приветстваме намеренията на Правителството и гарантираме нашата последователна подкрепа за осъществяването на тези мерки.

Надяваме се, обаче, че реформата в пенсионната система няма да се изчерпи само с увеличение на възрастта за пенсиониране и че краткият телевизионен формат е причина министър-председателят да не е имал нужното време да оповести и други предвиждани промени.

Потвърждаваме нашето убеждение, че за стабилизирането на пенсионната система е необходимо да бъдат приложени пакет от мерки, сред които:

1.   Завишаване на контрола по отпускане на т.нар. инвалидни пенсии;

2.   Изчистване на системата от неприсъщи социални плащания, за които липсва съответният осигурителен принос;

3.   Въвеждане на реален размер на осигурителните вноски, които държавата плаща за работещите в сектор „Сигурност" (чл.69/КСО);

4.   Държавата, в качеството й на работодател, да бъде изряден платец - в противен случай, да понася същите санкции, каквито се предвиждат за останалите работодатели;

5.   Обособяване на два самостоятелни фонда към бюджета на ДОО - за пенсиите на служителите по чл. 69/КСО и за работещите при първа категория труд;

6.   Плавно и паралелно увеличение на изискуемите за пенсиониране стаж и възраст;

7.   Мерки за повишаване на събираемостта на осигурителните вноски и намаляване на сивата икономика, вкл.: Последователна политика за едновременна актуализация на всички пенсии на основата на дългосрочен механизъм; Премахване на тавана на пенсиите; Въвеждане на стимули за хората, навършили пенсионна възраст, но продължаващи да работят; Стимули за работещите пенсионери да внасят социални осигуровки върху дохода от трудова дейност и др.

Едва след като се отчетат въздействията от представените по-горе промени, може да се пристъпи към плавно и едновременно увеличение на изискуемите за пенсиониране трудов стаж и възраст.

Изказваме твърдата си убеденост, че е необходима спешна и последователна реформа на пенсионната система, която трябва да бъде подкрепена от цялото общество. Тази реформа трябва да се превърне в национален приоритет, около който цялото ни общество трябва да се обедини.