Членове на БСК

155

в областта

Представяне


ЗА НАС

Регионална стопанска камара - Габрово е учредена през 1982 година като икономически съюз на фирми, създаден с цел да обединява и защитава бизнеса в региона. ИСА е колективен член на БСК. В нея членуват около 70 промишлени и търговски фирми от Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. На територията на областта са упълномощени да поемат функциите на Местен орган на БСК и да представляват на общинско ниво интересите на работодателите фирми от общините: фирма “Росица” АД за община Севлиево, фирма “Интертоп” ЕООД  за община Трявна, и фирма “СТ-ОИЛ” ООД  за община Дряново.

УЧАСТИЕ В СЪВЕТИ И КОМИСИИ

Като Национално представителна работодателска организация Камарата участва активно  като член на  регионалните комисии и съвети по  различни направления:

 • Комисия по заетост съвет за сътрудничество към ДБТ;
 • Комисия по заетост при Областен съвет за сътрудничество;
 • Областен съвет по БЗУТ;
 • Областна комисия към „Земите и горите”;
 • Тристранен съвет на Областно ниво;
 • Областен съвет за корупция;
 • Областен съвет по енергийна ефективност;
 • Областен съвет за стратегическо развитие;
 • Областен съвет за регионално развитие;
 • Областен съвет за туризма.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

 • предоставя информация, свързаня с външнотърговска дейност;
 • предоставя услуги, свързани с митническия режим;
 • организира участие в бизнес делегации в чужбина;
 • предоставя информация за всички източници за кредитиране в България и чужбина, осъществява контакт с консултантски фирми;
 • подпомага фирмите при разработване на бизнес планове и проекти в съответствие с условията на инвестиционните източници;
 • подпомага и защитава интересите на работодателите на регионално и национално ниво;
 • съдейства за предоставяне на информация по международни проекти и програми;
 • активно участва в тристранното сътрудничество;
 • съдейства на членовете си по въвеждане на международни сертификати ИСО 9000 и ИСО 14 000;
 • заверка на сертификат за произход, текстилни сертификат и форма "А";
 • организира и провежда квалификационни семинари, обучения.


Членове на БСК в област Габрово 

1. Членове на Стопанска камара Габрово 56
2. Членове на Браншови организации 98
3. Директни 1


Членове на БСК в област Габрово  по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 1
Други дейности, обслужващи обществото и личността 2
Металургия. 5
Образование 1
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 2
Преработваща промишленост - некласифицирана. 4
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 6
П-во на електро, опитично и друго оборудване 4
П-во на изделия от каучук и пластмаси 1
П-во на лицеви кожи и изделия от тях 6
П-во на машини и оборудване. 12
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 8
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 13
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 2
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 9
Селско, ловно и горско стопанство 4
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 4
Строителство 53
Транспорт, складиране и събщения 11
Търговия, 8
Хотели и ресторанти 8Управителен съвет на ИСА - Габрово 

Пепа Сомлева

Председател на УС

Анел-90 Пепа Сомлева ЕТ

Елена Кънева

Член на УС

Сарже ООД – Габрово

Йордан Марчев

Член на УС

Кристиян Шууз ЕООД

Донка Колева

Член на УС

Станчо Колев ЕООД

Валентина Паралчева

Член на УС

РСК Габрово

Емил Христов

Член на УС

Пътстрой-Габрово АД

Ярослав Дончев

Член на УС

Идеал Стандарт – Видима АД

Николай Минчев

Член на УС

Булбиокев ЕООД

Виктор Спасов

Член на УС

Гражданско сдружение „Будно Габрово“

 
Устав на ИСА - Габрово 

Пепа Сомлева
Председател на УС
0898 45 74 05