Членове на БСК

155

в областта

Представяне


ЗА НАС

Индустриална стопанска асоциация - Габрово е учредена през 1982 година като икономически съюз на фирми, създаден с цел да обединява и защитава бизнеса в региона. ИСА е колективен член на БСК. В нея членуват около 70 промишлени и търговски фирми от Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. На територията на областта са упълномощени да поемат функциите на Местен орган на БСК и да представляват на общинско ниво интересите на работодателите фирми от общините: фирма “Росица” АД за община Севлиево, фирма “Интертоп” ЕООД  за община Трявна, и фирма “СТ-ОИЛ” ООД  за община Дряново.

УЧАСТИЕ В СЪВЕТИ И КОМИСИИ

Като Национално представителна работодателска организация Камарата участва активно  като член на  регионалните комисии и съвети по  различни направления:

 • Комисия по заетост съвет за сътрудничество към ДБТ;
 • Комисия по заетост при Областен съвет за сътрудничество;
 • Областен съвет по БЗУТ;
 • Областна комисия към „Земите и горите”;
 • Тристранен съвет на Областно ниво;
 • Областен съвет за корупция;
 • Областен съвет по енергийна ефективност;
 • Областен съвет за стратегическо развитие;
 • Областен съвет за регионално развитие;
 • Областен съвет за туризма.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

 • предоставя информация, свързаня с външнотърговска дейност;
 • предоставя услуги, свързани с митническия режим;
 • организира участие в бизнес делегации в чужбина;
 • предоставя информация за всички източници за кредитиране в България и чужбина, осъществява контакт с консултантски фирми;
 • подпомага фирмите при разработване на бизнес планове и проекти в съответствие с условията на инвестиционните източници;
 • подпомага и защитава интересите на работодателите на регионално и национално ниво;
 • съдейства за предоставяне на информация по международни проекти и програми;
 • активно участва в тристранното сътрудничество;
 • съдейства на членовете си по въвеждане на международни сертификати ИСО 9000 и ИСО 14 000;
 • заверка на сертификат за произход, текстилни сертификат и форма "А";
 • организира и провежда квалификационни семинари, обучения.


Членове на БСК в област Габрово 

1. Членове на Стопанска камара Габрово 56
2. Членове на Браншови организации 98
3. Директни 1


Членове на БСК в област Габрово  по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 1
Други дейности, обслужващи обществото и личността 2
Металургия. 5
Образование 1
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 2
Преработваща промишленост - некласифицирана. 4
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 6
П-во на електро, опитично и друго оборудване 4
П-во на изделия от каучук и пластмаси 1
П-во на лицеви кожи и изделия от тях 6
П-во на машини и оборудване. 12
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 8
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 13
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 2
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 9
Селско, ловно и горско стопанство 4
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 4
Строителство 53
Транспорт, складиране и събщения 11
Търговия, 8
Хотели и ресторанти 8Управителен съвет на ИСА - Габрово 

Пепа Сомлева

Председател на УС

Анел-90 Пепа Сомлева ЕТ

Симеон Кирчев

Член на УС

Сарже“ ООД – Габрово

Мариан Хаджийски

Член на УС

Росица АД – Севлиево

Еманоил Енев

Член на УС

Енев-98 ЕООД

Емил Христов

Член на УС

Пътстрой-Габрово АД

Здравко Бояджиев

Член на УС

Хоби секънд хенд“ ЕООД

Николай Минчев

Член на УС

Булбиокев ЕООД

Николай Налбантов

Член на УС

Консорциум НБИ

Стефан Станчев

Член на УС

Теспом АД

Мариана Печеян

Член на УС

ВКС Кентавър – ИЗ Диманика ЕООД

Ярослав Дончев Член на УС Идеал Стандарт – Видима АД

 
Устав на ИСА - Габрово 

Пепа Сомлева
Председател на УС
0898 45 74 05