Регионална стопанска камара - Габрово
Председател на УС

Изпрати съобщение

Пепа Миткова Сомлева е родена на 12.11.1970 г., в гр. Севлиево. Завършила е средното си образование в СОУ „Васил Левски“, гр. Севлиево. През 1993 г. завършва висше образование в ТУ-Габрово, специалност „Техника и технологии на текстила и облеклото“, втора специалност „Текстилен дизайн“. Има магистърска степен от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност „Политология дипломация и национална сигурност“.

От 1990 г. управлява собствени фирми - „Анел 90“ ЕТ, ДЗЗД „Сенс консулт“, „СЕНС Консулт“ ЕООД.

Владее английски и руски езици.