17.03.2023

На 9 и 10 март 2023 г. Габрово бе проведена работна среща на on-line бизнеса в България. Събитието бе организирано от Българо-румънската търговско-промишлена палата, Академията за електронна търговия и Регионална стопанска камара-Габрово. Участие взеха над 50 on-line търговци и компании, разработващи системи и модули за нуждите на електронната търговия и изграждането на интернет магазини.

Развитието на търговията в глобалната мрежа е много бързо, съответно и на всички продукти, които са част от структурата на платформите за пазаруване. На срещата беше направен анализ за това кога на бизнеса е нужен on-line магазин, кога само участие в marketplace, кога участие в локални marketplace в няколко държави. Детайлизирани бяха стъпките при планиране изграждането на on-line магазин. Бяха представени методи за плащане в интернет, създаване на мултивалутна банкова сметка и отворено банкиране, както и интегриране на модулите в платформите. Бяха обсъдени стратегии за комуникация и обслужване на клиенти в различни комуникационни канали. Демонстрирани бяха мултиканално общуване с on-line клиентите и интегриране на всички комуникационни канали в omnichanel връзка с клиента, която обединява едновременно получената информация от от един клиент, получена чрез chat bot, e-mail, GSM и др., ако има, през целия период на поръчката.

Сътрудничеството с компании, работещи и на румънския пазар, е много плодотворно, защото там определено on-line бизнесът е много по-развит. Доказателство за това е фактът, че marketplace-монополистът на българския пазар е румънски - eMAG, а платформата за обяви OLX в Румъния вече работи като магазин, от който директно можете да си закупите продукта.

На 4 и 5 април в София ще се проведе Balkan eCommerce summit, където ще се съберат лектори от всички балкански държави, както и гости от цяла Европа, за да очертаят тенденциите в развитието на онлайн бизнеса, които всеки електронен търговец да приложи в България и страните, в които търгува. Българската стопанска камара е партньор на събитието.

Дата: 17.03.2023

Източник: Будно Габрово

Прочетено: 173