Анализът има за цел да допринесе за създаването на първоначална визия и функционалност на изгражданата от Българска стопанска камара (БСК) Информационната система за оценка на компетенциите (ИСОК), в рамките на проект финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Целият документ можете да прочетете във виртуалната библиотека: ВИЖТЕ ВИРТУАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

Прочетено: 125