По промените в КТ относно предприятията, осигуряващи временна работа
Добави мнение

Становището е внесено в НСТС