ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕТО НА МАНДАТА НА НСТС

Във връзка с предложението за удължаване с една година на мандата на представителните
организации на работниците и служителите и работодателите, БСК изразява следната позиция:

  1.  Одобряваме решението на комисията по трудовоправни отношения към НСТС за отлагане с една година на процедурата за признаване на организациите на работниците и служителите и работодателите за представителни на национално равнище. Не приемаме подхода за внасяне на промени в правилата за определяне на националната представителност на работодателските и синдикалните организации в последния възможен момент.
  2. Наложително е участниците в тристранния диалог първо да постигнат съгласие по основните принципи, на които да се базират промените, и едва след това да се пристъпи към обсъждане на конкретните критерии, изисквания и подготовка на нормативен текст за промени в Кодекса на труда.
  3. Основните цели на промените следва да бъдат:

Пълният текст вижте по-долу.


Промени в критериите за представителност на работодателските организации
Добави мнение