Позиция относно Националната здравна карта, одобрена от МС на 23.02.2011 г.
Добави мнение