През последните години се натрупаха значителни деформации в енергийния сектор, основно поради липсата на ясна визия за развитието му и приемането на непазарни решения.

Като пример за непазарни решения в сферата на енергетиката ще посочим формирането на цените на природния газ, продаван от „Булгаргаз” ЕАД. Реалното пазарно увеличение на цената през второто тримесечие на 2010 г. спрямо първото е 26%. Определеното от регулатора за същия период, обаче, бе едва 5%. Ако това изкуствено замразяване на цената не се беше случило, то в настоящия период „Булгаргаз” щеше да поиска увеличение от 8%, а не 28,9%. Евентуалното поредно изкуствено политическо задържане цената на природния газ би довело до сериозен ценови удар върху потребителите при следващото увеличение, което ще съвпадне с тежкия зимен период.

В методиката за определяне на цените на природния газ, като аргумент стои съотношението на долара спрямо лева. От началото на годината данните за курса на долара спрямо лева показват, че има увеличение от 17,5 %, което влияе значително върху увеличението на цена на „Булгаргаз” ЕАД. Този риск може да се минимизира чрез прилагането на хеджинга като модерен инструмент за регулиране на ценовите колебания.

Друг важен въпрос е ролята на регулатора по отношение на монополните услуги, която е свързана само с регулиране на цената за транспортиране на газа. Съгласно Закона за енергетика и Газовата директива на ЕС 73/2009 г. регулаторът няма отношение към регулирането на цената на самия газ. Тези норми целят стимулиране на ефективните предприятия.

 

Пълният текст вижте по-долу.

 


Позиция на БСК във връзка с дискусията за актуализиране на енергийните цени
Добави мнение