Писмо до министъра на здравеопазването и ръководителите на НЗОК и БЛС във връзка с намерението за увеличение на здравните вноски
Добави мнение