Позиция на БСК за новите цени на ел.-енергията
Добави мнение

Във връзка с оповестеното вчера от ДКЕВР намерение цените на ел.енергията за промишлените потребители да бъдат повишени с повече от 30 процента от 1 юли т.г. БСК заявява следното:

Оценяваме като положителна стъпка сравнително навременното информиране на бизнеса за ценовите перспективи – нещо, за което БСК многократно е настоявала.

Приемаме аргументите, че не е възможно да се правят по-дългосрочни от 6-месечни прогнози за движението на цените на ел.-енергията, във връзка с нестабилната и непрекъснато влошаваща се международна конюнктура по отношение на горивата.

Настояваме за поетапно увеличаване на регулираната цена на електрическата енергия за домакинствата и намаляване на кръстосаното й субсидиране за сметка на индустрията.

Продължаваме да настояваме бизнесът да бъде допуснат да участва активно в процеса на определяне правилата за свободния пазар на ел.-енергия в България. Прекалено високата пазарна концентрация у нас създава възможност за манипулация на цените. Ето защо, настояваме за преструктуриране на "НЕК", с оглед създаване на прозрачни, ефикасно регулирани и гарантиращи равнопоставеност при достъпа до мрежата корпоративни структури, които да работят в интерес на потребителите.

 

Пълният текст вижте по-долу.