Предложения на БСК за промени в системата на пенсионно и социално осигуряване
Добави мнение

Предложенията са представени на пресконференция и чрез официални писма до институциите