ДЕКЛАРАЦИЯ на членовете на Експертния консултативен съвет по казуса КТБ
Добави мнение

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
КЪМ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ СИНДИКАЛНИ И РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТНОСНО КАЗУСА „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“

Ние, посочените независими професионалисти, специалисти в областите на националната икономика, финансите, бизнеса, счетоводството и правото, събрани по покана на националните работодателски и синдикални организации в България, решихме да създадем Експертен консултативен съвет по проблемите на икономическата група КТБ, чиято цел е в диалог да разработи и да предложи балансирано рационално решение, което да обсъди в диалог с всички заинтересувани страни.

От малкото публично оповестени факти и данни за състоянието на двете банки в групата на КТБ става ясно, че липсват доказателства за несъстоятелност на банката, а напротив, показват, че с разумни мерки и временна финансова подкрепа КТБ може да бъде оздравена и да продължи да работи. А според извършените одиторски проверки дъщерната й банка изглежда може да възстанови операциите си незабавно, дори и без външна подкрепа.

Обезпокоени сме от бездействието, мълчанието на органите на банковия надзор, надзора над публичните дружества и финансовите пазари и на държавната администрация, и от нежеланието им за диалог с независимите експерти, работодателските и синдикалните организации.

Според нас днес оздравяването и стабилизираното на банките от групата на КТБ е напълно възможно, но ако незабавно не бъде разработена и приложена подходяща оздравителна програма, не след дълго принудителното спиране на двете поставени под особен надзор банки ще направи спасяването им невъзможно, а несъстоятелността им – неизбежна.

Ние сме притеснени от изявленията на политиците, следствието и прокуратурата, които представят несъстоятелността на засегнатите банки като предрешен въпрос на време. Според нас загубите от тази несъстоятелност ще надхвърлят значително разходите за тяхното оздравяване и стабилизиране. От несъстоятелността на КТБ ще пострадат тежко десетки хиляди фирми, стотиците хиляди заети в тях и цялото национално стопанство. Здравият разум налага да се опитаме да избегнем този пореден тежък удар върху българската икономика.

Приемаме за наш граждански дълг е да се включим в обсъждането, подготовка и договаряне на разумна стабилизационна програма и да помогнем със знанията и опита на всеки един от нас, за намирането на подходящо решение на проблемите на групата КТБ.

 

 

08 август 2014 г.,
гр. София

Членове на Експертния консултативен съвет:

1.    Валери Димитров

2.    Ваня Борисова

3.    Емил Хърсев

4.    Камен Тошков

5.    Красимир Ангарски

6.    Огнян Донев

7.    Румен Радев

8.    Румен Симеонов

9.    Сашо Дончев

10. Тодор Табаков