ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно освобождаването от длъжност на д-р Димитър Димитров – изпълнителен директор на Университетска болница „Св. Анна“ – София, и член на Управителния съвет на БСК

На проведеното на 12 юни 2015 г. Общо събрание на акционерите на Университетска болница „Св. Анна“ – София, чрез административни процедури и без аргументи беше освободен от длъжност изпълнителният директор д-р Димитър Димитров. Убедени сме, че причина за това действие са не пропуски в работата на д-р Димитров, а безпринципен и недопустим персонален натиск.

Ръководството на Българската стопанска камара категорично не приема подобен маниер на управление в системата на здравеопазването, особено в контекста на тежката финансова и организационна ситуация в тази изключително значима за обществото сфера. На фона на огромните дефицити в болничната помощ управляваното от д-р Димитров лечебно заведение е едно от малкото, които работят на печалба и нямат задължения към доставчици и институции. Състоянието на болницата като условия за лечение и работа е отлично, поддържа се отлично действащ екип от висококвалифицирани лекари и медицински специалисти.

Д-р Димитър Димитров е член на Управителния съвет на Българската стопанска камара, председател е на Асоциацията на мениджърите в здравеопазването и ги представлява в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването. Носител е на много награди за заслуги към системата на здравеопазването.

В подкрепа на д-р Димитър Димитров в БСК постъпи подписка от над 330 лекари и медицински сестри, вкл. хабилитирани специалисти, ръководители на клиники и отделения. В подписката се отправят и някои крайни предупреждения, които няма как да бъдат подминати без внимание на фона на съществуващото социално напрежение сред заетите в системата на здравеопазването.

Силно сме обезпокоени от факта, че случаят с д-р Димитров не е изолиран. Неотдавна по същия недопустим начин беше освободен и друг водещ мениджър в системата на здравеопазването. Не изключваме тази практика да продължи. Институциите, които си позволяват да извършват мениджърски смени с подобен подход, са длъжни да поемат пълната отговорност за всички негативни последствия, които ще произтекат от това в бъдеще.

Сериозният принос на д-р Димитров за болницата и здравеопазването като цяло заслужава справедлива оценка. През годините той доказа, че притежава отлични качества като ръководител на една от десетте най-големи болници в страната и активен участник в диалога, свързан с реформите в системата. Професионалистите като д-р Димитров са единици и трудът им заслужава уважение, а не унижение.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БСК


Относно освобождаването от длъжност на д-р Димитър Димитров – изпълнителен директор на Университетска болница „Св. Анна“ – София, и член на УС на БСК
Добави мнение