22.05.2019

ДО

Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители предлагаме в § 1., т. 4, ал. 7 накрая да се постави запетая и се добави „съгласно изискванията на БДС - EN 15713:2009 год.“

Мотиви:

Спазването на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (GDPR - ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ) предполага унищожаването на документи, съдържащи лични данни да бъде извършвано в съответствие с добрата европейска практика, регламентирана с EN 15713:2009 год. и спазване на нормите за опазване на околната среда.

Европейския стандарт EN 15713:2009 е приет от Европейския комитет по стандартизация (CEN) на 19.03.2009г. и има статут на български стандарт от 30.10.2009г. - “Сигурно унищожаване на конфиденциални материали“. Съгласно правилата на CEN националните органи по стандартизация в европейската зона са задължени да въведат този европейски стандарт. Същият е и Кодекс за добра практика.

 

 С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Член на УС и Главен секретар


Предложение за допълнение в § 1., т. 4, ал. 7 от  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители
Добави мнение