Българската стопанска камара не подкрепя предложението да не се изплаща обезщетение за първия ден от отпуска за временна нетрудоспособност (т.нар. болнични).

Подобно предложение е поредното доказателство, че обществото ни е неспособно да се справи с този феномен, а държавата не е в състояние да приложи фокусиран и адекватен механизъм за контрол на тази практика.

В продължение на 10 години работодателите са „санкционирани“ за първите три дни от временната нетрудоспособност на служителите си, а сега се предлага тази отговорност частично да се споделя от осигурените лица. Опитът да излекуваме една обществена несправедливост с въвеждането на друга ще доведе до задълбочаване на дисбалансите в осигурителната система и до повишаване на социалното напрежение.

Позицията на БСК по отношение на злоупотребата с болнични е представяна многократно през последните години и тя е следната:

  • За решаването на проблема с издаването на фалшиви болнични е необходим пакет от мерки – с едностранчиви решения трудно може да се постигне положителен ефект. При представянето на проекта на Закон за бюджет на ДОО за 2020 г. БСК възрази срещу забавянето на необходимите реформи в пенсионно осигурителната система, вкл. срещу съхраняването на режима на изплащане на обезщетенията за първите три дни от временната нетрудоспособност, липсата на решителен подход за промени в медицинската експертиза на работоспособността и уврежданията и др. За съжаление, липсва напредък и своевременни действия по прилагане на тези мерки.
  • Предложението за неизплащане на обезщетение за първия ден от временна неработоспособност на осигурените лица практически санкционира мнозинството коректни лица, заради малцинството некоректни. Битката с некоректните е изцяло ангажимент на държавата, която следва да въведе необходимите механизми за недопускане на злоупотреби и ефективно санкциониране на нарушителите.
  • Предложението минира доверието към осигурителната система и, в този смисъл, е вредно от гледна точка на нейната стабилност.
  • Ангажимент на работодателите и работниците е да внасят осигурителните си вноски, а ангажимент на държавата (в лицето на Националния осигурителен институт) е да изплаща необходимите обезщетения за всеки осигурителен случай, на база постъпили осигурителни плащания.
  • Задължението на работодателите да изплащат първите три дни болнични беше въведено като временна антикризисна мярка за една година през 2010 г., а действа вече девет години. Чрез този вменен на работодателите допълнителен ангажимент те фактически биват облагани тройно – чрез осигуровките, които внасят за своите работници, дължимите обезщетения за първите три дни от временната нетрудоспособност и изплащането на допълнителни възнаграждения за заместващи работници. Ето защо, тази (уж) временна мярка трябва да бъде премахната!


БСК не подкрепя предложението за неизплащане на първия ден от т.нар. болнични
Добави мнение