Изх. № 02-00-17 /07.04.2020 г.

 

ДО

Г-Н Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закон за радиото и телевизията, № 054-01-25, внесен от Александър Сиди и група народни представители

УВАЖАЕМИ Г-Н РАШИДОВ,

С настоящото изразявам подкрепата на Българската стопанска камара (БСК) за изготвените от IAB Bulgaria (член на БСК) бележки и предложения относно внесения в деловодството на Народното събрание ЗИД на Закона за радио и телевизия (№ 054-01-25).

IAB Bulgaria е лицензиран за България представител на IAB (Interactive Advertising Bureau) - най-голямото глобално сдружение на медии, медия и рекламни агенции и технологични компании, отговорни за дигиталния бизнес. Сред членовете на IAB Bulgaria са: Nova Broadcasting Group, BTV Media Group, „Нет Инфо“ АД, Economedia и още много от най-успешните медии и дигитални агенции в страната.

Надявам се да подходите с необходимото внимание към изразената позиция на професионалната общност и да я отчетете при предстоящото обсъждане на законопроекта в председателстваната от Вас парламентарна комисия.

Приложение: Становище на IAB България

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проекта на ЗИД на Закона за радиото и телевизията
Добави мнение