10.07.2024

Изх. №05-15-8/10.7.2024 г.

 

ДО

Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н КАЛИН СТОЯНОВ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-ЖА Д-Р ГАЛЯ КОНДЕВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-Н ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-Н ПЕТКО НИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

Г-Н РОСЕН КАРАДИМОВ
МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

Г-Н ВАЛЕНТИН МУНДРОВ
МИНИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

 

ОТНОСНО: Търговски практики на китайски платформи за онлайн търговия в нарушение на националното и европейското законодателство

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

В Българска стопанска камара постъпиха множество сигнали от членове на камарата, че през последните месеци се забелязва нарастваща тенденция относно навлизането на пазара на бързоразвиващи се китайски платформи за онлайн търговия. Важни фактори за техния успех са ползване на субсидиране от китайската държава, предлаганата от тях все по-бърза и безплатна доставка, използвайки въздушен транспорт, продажби под себестойността на продукта. Тази агресивна пазарна стратегия, провеждана в световен мащаб, често води до отклонение от митнически контрол и липса на обмитяване при внос, осигурява незаслужено конкурентно предимство, както и прекъсвания на веригата на доставки в сектори като търговия на дребно, детски играчки и принадлежности, текстил, облекло, стоки за дома, електроуреди и други потребителски стоки.

Наши членове отчитат спад в продажбите в своите обекти за търговия в България от 15% за последните 6 месеца. За същия период компании с дългогодишен опит са принудени да закрият над 10% от обектите си заедно със създадените работни места. Това не се дължи на неконкурентоспособност на българския бизнес, а на факта, че нашите членове спазват европейски и национални норми, които китайските платформи избягват, заобикалят и открито нарушават.

Подобни нелоялни търговски практики повдигат много въпроси относно тяхното съответствие с националното и европейско законодателство, особено в областта на конкуренцията, безопасността на продуктите, касаеща човешкото здраве, защитата на потребителите, защитата на личните данни, околната среда, данъчното и митническото законодателство, сигурността.

В много европейски държави и на ниво Европейска комисия вече са предприети мерки и разследвания, свързани с пазарната агресия на китайски онлайн платформи [1].

БСК винаги е изразявала своята подкрепа за отворен и конкурентен пазар, с ясно дефинирани правила и норми, които са еднакви за бизнеса и се спазват от всички икономически субекти. В случая, обаче, става въпрос за електронни платформи за търговия, които умишлено не се съобразяват с правилата и законодателството на Вътрешния пазар и представляват нарастващ риск за сигурността, здравето, финансите, околната среда, пазара на труда, а оттам за икономиката и растежа на България.

Призоваваме ръководените от Вас институции да предприемат мерки, съответстващи на практиките в ЕС, за защита на икономическите интереси на българските предприятия и здравето на българските граждани.

Изразяваме готовност за сътрудничество и предоставяне на информация, достъпна при нас.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 

***

[1] Унгария - ТУК, Франция - ТУК и ТУК, Дания - ТУК, EC - ТУК


Относно нелоялни търговски практики на китайски платформи за онлайн търговия
Добави мнение