Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане:

- Наредба за изменение на Наредба № 6 от 5-04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България - срок до 16.07.2020

- Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България с хоризонт 2021 - 2030 година и План за действие за нейното изпълнение за периода 2021- 2023 година. - срок до 29.07.2020

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване - срок до 20.07.2020

- Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт - срок до 08.07.2020

 Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта-

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси - внасен от МС в НС на 21.05.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата - внесен от ВОЛЯ в НС на 22.04.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 854-01-83 от 14/11/2018 - Обединен законопроект

 

 

 


Транспорт
Добави мнение