Законопроектът е внесен в Народното събрание във връзка с необходимостта от транспониране на европейските норми за достъпа до българския пазар на труда на граждани на трети държави. 

Име на законопроекта Законопроект за трудовата миграция и трудовата мобилност
Сигнатура 502-01-100
Дата на постъпване 23/12/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на законопроекта  PDF формат 
 RTF формат 
Вносител Министерски съвет
Лице за контакт в БСК: Димитър Бранков

 


Законопроект за трудовата миграция и трудовата мобилност
Добави мнение