Министерството на финансите публикува Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Срокът за обществено обсъждане е 02.05.2016!

Законопроектът предвижда от 2017 г. такса "битови отпадъци" да се определя само на базата на количеството изхвърлен отпадък или на броя на ползвателите на имота и няма да зависи от данъчната оценка. 

Припомняме, че инициатор за тази промяна е БСК, която вече повече от 13 години полага усилия методиката за определяне на ТБО да бъде променена, така че да отговаря на европейския принцип „замърсителят плаща“, като се отчита количеството генерирани отпадъци, а не данъчната оценка на имота или балансовата стойност на активите.

*Принципът „замърсителят плаща“ е заложен в чл. 3 от Закона за опазване на околната среда.

ВИЖТЕ ВСИЧКО ПО ТЕМАТА ТУК!


Проект за промени в ЗМДТ относно методиката за определяне на такса
Добави мнение