27.10.2011 - 31.12.2012

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес предлага обучения по проекти, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси":

  • Професионално обучение по специалностите „Малък и среден бизнес" и „Бизнес услуги" за безработни лица по проект „ Подкрепа за предприемчивите българи - Компонент І";
  • Професионално обучение по специалността „Оперативно счетоводство" за заети лица по процедура „Аз мога повече";
  • Дистанционно чуждоезиково обучение по процедура „Аз мога повече";
  • Присъствено обучение по английски език в град Костенец по процедура „Аз мога повече".


За контакт:

Стефка Добрева

Тел.: 02/932 09 69, 02/987 97 03

E-mail: s.dobreva@bia-bg.com

www.training.bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучения по проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси”, предлага ЦПО при БСК