15.04.2011

Бихме искали да ви поканим за участие във втория европейски конкурс за най-добра сериозна игра (ЕКДСИ) по проекта LUDUS, който е отворен за всички заинтересувани лица, фирми и организации, участващи в разработването на сериозни игри и имащи интерес да подадат игри за конкурса.


Вторият европейски конкурс за най-добра сериозна игра има за цел да разшири разбирането и възможностите за разработване и използване на приложения за сериозни игри, като фактор за регионално развитие. Победителите във 2-я европейски конкурс ще бъдат обявени на церемония, която ще се проведе по време на Европейската конференция, организирана в рамките на проект LUDUS в Милано, Италия, на 26-27 май 2011 г. (за повече информация посетете: http://www.serious-gaming.info/5b_-SGEED-2011).


Конференцията предлага ценна възможност на участниците да представят своите игри пред педагози, пред широката общественост и различни заинтересовани страни в сериозните игри, възможност за създаване на контакти, както и за съпоставяне на дейности и идеи в среда на сътрудничество.


За целта на това състезание, сериозните игри се определят като:


"Сериозните игри са софтуерни приложения с подобен на игра дизайн, които са предназначени да бъдат използвани за обучение". Допълнително и по-подробно определение на типа допустими кандидатури за игри е предоставено в официалните правила на конкурса (за повече информация посетете:  http://www.serious-gaming.info/61_2Best_Learning_Game_Competition).


Категории


Има общо 4 възможни категории, по които могат да се подават игри или идеи за игри:


A. Най-добра непрофесионална учебна игра

1. Най-функционална учебна игра

2. Най-добра идея за учебна игра /замисъл/сценарий


B. Най-добра професионална учебна игра

1. Най-добра професионална игра с нисък бюджет (общ бюджет за разработване под 40.000 €)

2. Най-добра професионална игра с висок бюджет (общ бюджет за разработване над 40.000 €)


Критерии за подбор


Подадените игри ще бъдат оценявани по следните основни критерии:

  • Проблем и решение / влияние на темата върху конкретната й област и върху обществото,
  • Върхови постижения в дизайна на играта и обучението,
  • Възможности на играта за ползване от потребители,
  • Технически постижения.


Кой може да участва?

  • Отделни лица, фирми, организации и студенти с интерес в разработването на сериозни игри и които желаят да кандидатстват за конкурса.


Подаване и важни дати

Участието е безплатно. Игри могат да бъдат подавани до 15 април 2011 г.


Организация и контакт


Организатор
: Проект LUDUS (www.ludus-project.eu), Mr. Dan Baclesanu (ARIES)


За контакт
: Mr. Gregor Erznožnik, BSC Kranj - Център за подкрепа на бизнеса (BSC), Словения, gregor.erznoznik@bsc-kranj.si 


Повече информация
: http://www.serious-gaming.info/.


Проект LUDUS и конкурсът

Този конкурс се организира в рамките на проект LUDUS (от латински: игра), чиято цел е създаването на европейска мрежа за трансфер на знания и разпространение на най-добри практики в иновативната област на сериозните игри. Проект LUDUS е с финансовото съдействие на Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа (www.southeasteurope.net).

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

2-ри европейски конкурс за най-добра сериозна игра