18.06.2010

 

В периода 15 март - 18 юни 2010 г. се провежда Първи Европейски конкурс за най-добра сериозна игра с цел популяризиране на възможностите за изработка и използване на сериозните игри като фактор за регионално развитие. За целите на това състезание, сериозните игри се определят като софтуерни приложения с подобен на игра дизайн, които са предназначени за използване при обучение.

 

Конкурсът се провежда в рамките на проект „Европейска мрежа за обмен и разпространение на технологии и познание в иновативната сфера на обучението на основата на игри" (LUDUS - www.ludus‐project.eu) по Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа и се изпълнява от Консорциум с партньори от България, Гърция, Италия, Румъния, Словения и Унгария.

 

Категориите, по които могат да се подават игри или идеи за игриq са:

  1. Най-добра непрофесионална учебна игра;
  2. Най-добра професионална учебна игра.

Всяка от тези две категории е разделена на по две подкатегории. За повече информация посетете: http://www.serious‐gaming.info/6_‐_Best_Learning_Game_Competition).

 

Критериите за подбор са съответно:

  • Проблем и влияние на темата върху конкретната й област и върху обществото,
  • Върхови постижения в дизайна на играта и обучението,
  • Възможности на играта за ползване от потребители,
  • Технически постижения.

 

В конкурса могат да участват физически лица, фирми, организации и студенти с интерес в разработването на сериозни игри.

 

Участието е безплатно!

 

Победителите в конкурса ще бъдат обявени на церемония, която ще се проведе по време на Европейската конференция, организирана в рамките на проект LUDUS в Янина, Гърция, на 7‐9 юли 2010 г. (за повече информация посетете: http://www.serious‐gaming.info/5_‐SGEED‐2010). Конференцията предлага ценна възможност на участниците да представят своите игри на педагози, на широката общественост и различни заинтересовани страни в сериозните игри, възможност да създадат мрежа, както и да съпоставят своите дейности и идеи в среда на сътрудничество.

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към партньора от България - Българска стопанска самара, тел. 932 09 33 или на e-mail: martin@bia-bg.com. Лице за контакт: Мартин Стоянов.

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Първи европейски конкурс за най-добра сериозна игра. Срокът е удължен до 18 юни!