26.04.2010

 

Курс по: Английски език - три нива


Хорариум:
300 учебни часа / 6  месеца/


Форма на обучение:
вечерна и съботно - неделна


Начало на курса:
  26.04.2010 г.


Цена:
700, 00 лв.


Документ на обучение:
Сертификат за обучение по английски език


Внимание!

  • Стойността на курса може да бъде заплатена с ваучери.
  • Посочената начална дата на курса е в сила при събрана група от минимум 10 курсиста.


За записвания и допълнителна информация: използвайте онлайн заявката,

e-mail:  s.dobreva@bia-bg.com , Тел. 02/ 932 09 69; 932 09 36 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ЦПО при БСК сформира група за обучение по английски език (три нива)