БСК кани заинтересованите браншови организации на дискусионна среща по утвърдилия се вече формат „На чаша кафе в БСК”.

Срещата ще се проведе на 24 април, вторник, от 14.00 до 15.30 часа, в заседателната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1).

Основните дискусионни теми са две:

  1. Проектите на две нови наредби, свързани с превенция при работа и специфични условия и рискове за здравето: Наредба за установяване и прилагане на намалено работно време и Наредба за установяване и прилагане правото на допълнителен платен годишен отпуск. Кратко встъпително експозе по темата ще направи Красимир Орловски от името на експертна група на Българската асоциация на металургичната индустрия, разработила проектите на двете наредби. Целта на дискусията е да бъде обсъдена необходимостта от преразглеждане на нормативната уредба, регламентираща допълнителните мерки за превенция на риска на работното място.
  2. „Агенциите за временна работа в България – възможности за предоставяне на работна сила”. Кратко представяне по темата ще направят Надя Василева – председател на сдружение „БГ Стафинг”, и Веселин Спиридонов – „Виртех” ООД. Дискусията по темата цели обсъждане на възможности за подкрепа на проекти и инициативи на БСК за предоставяне на работа от разстояние за млади хора на възраст до 29 години.

Дискусията е открита за медии и представители на фирми.

Моля при интерес да заявите участието си в срещата на тел. 02 932 09 59 или на e-mail: branch@bia-bg.com.a

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Агенциите за временна работа и две нови наредби в областта на ЗБУТ ще бъдат обсъдени на работна среща в БСК