Уважаеми дами и господа,

В рамките на проект „Европейска квалификация за мениджъри по управление на твърди отпадъци“, финансиран от програма „Учене през целия живот“, Българската стопанска камара осъществява проучване на текущото състояние на сектор „Управление на отпадъците“. Целта на проучването е на база получените резултати да даде насоки за изработване на квалификационна рамка за сектора.

За целите на проучването са разработени два въпросника:

  1. За организации, които предоставят обучения за мениджъри на съоръжения за управление на твърди отпадъци;
  2. За мениджъри на съоръжения за управление на отпадъци.


Обръщаме се с молба да се включите в проучването, като попълните съответния въпросник, съобразно Вашите функции и професионални ангажименти.

Попълването на въпросниците ще Ви не повече от 5-10 минути.

Предварително благодарим за отделеното от Вас време!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

АНКЕТА за състоянието на сектор