23.10.2013

Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание на 23.10.2013 г., сряда, от 10.00 часа в МТСП.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени:

  1. Проект на Закон за изменение на КСО, внесен от Сергей Станишев и група народни представители;
  2. Проект на Закон за бюджета на ДОО за 2014 година;
  3. Мярка № 74 от втория пакет с предложения за намаляване на административнатна тежест и предлаганите промени на чл. 57, ал. 1, 3 от КСО и Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злопополуки (чл. 3, ал 1, 2, 4, 5)

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС