БСК кани заинтересованите браншови организации на дискусионна среща по утвърдилия се вече формат „На чаша кафе в БСК".

Срещата ще се проведе на 7 ноември 2013 г., четвъртък, от 15.30 до 17.00 часа, в заседателната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1).

Основната тема за дискусия:  Възможности за подготовка на проекти по поканата за „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.

На практика, това е последната възможност на бизнеса да получи средства за технологично обновление на производството си от оперативна програма до 2015 година.

Кратко представяне на изискванията за подготовката на проекти по тази покана ще направи представител на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.     

В дискусията по темата целим обсъждане на предложения на браншовите организации за по-доброто информиране на собствениците и управителите на предприятията за възможностите за подаване на проектни предложения по поканата за финансиране по ОП „Конкурентоспособност на индустрията“ до 2015 година.

 Моля предварително да заявите Вашето участие в срещата на тел. 02 93 209 77 или на електронен адрес branch@bia-bg.com.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия - Възможности за подготовка на проекти по поканата за „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“