БСК кани заинтересованите браншови организации на дискусионна среща по утвърдилия се вече формат „На чаша кафе в БСК".

Срещата ще се проведе на 3 април 2014 г., четвъртък, от 15.30 до 17.30 часа, в заседателната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1).

Основната тема за дискусия:  „Реиндустриализацията и клъстеризацията – проблеми и предизвикателства“.Срещата е по инициатива на Клъстер „Електромобили“ и Клъстер „Мехатроника и автоматика“.

Кратки презентации по темата ще направят:

Кирил Желязков, БСК, - „Реиндустриализацията и клъстерите в България – възможните общи платформи и полета за дейност“.

Илия Левков, председател на УС на Асоциацията на клъстерите в България – „Изводи от досегашната практика на клъстерите у нас – протегната ръка за партньорство“.

В дискусията по темата се цели обсъждане и консолидиране на идеи и предложения на браншовите организации за подобряване на бизнес – средата и разработването на проекти за нови технологични решения в процеса на  реиндустриализация на българската икономика.

Моля предварително да заявите Вашето участие в срещата на тел. 02 93 209 7802 93 209 7802 93 209 78 или на електронен адрес branch@bia-bg.com.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия -  Реиндустриализацията и клъстеризацията – проблеми и предизвикателства