БСК обявява публична покана с предмет

„Организиране на конференции  и  семинари  в Смолян и Кърджали”

по проект “Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите висши учебни заведения и предприемачество” (TRIGGER), изпълняван по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България“ 2007-2013 г.

Оферти се приемат на адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20, БСК

до 17.00 ч. на 09.10.2014 г.

Повече информация вижте в прикачените документи!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за изпълнител за организиране на конференции и семинари в Смолян и Кърджали