Институтът за енергиен мениджмънт и Българска стопанска камара, в сътрудничество с информационен портал 3e-news.net организират Национална кръгла маса, посветена на кражбите на метал и посегателствата над инфраструктурни съоръжения. Събитието ще се проведе на 25 март 2015 г. (вторник) в Конферентната зала на БСК, ул. Алабин №16-22, с начален час 10.00 ч.

През последните години кражбите и увреждането на национални инфраструктурни обекти не само нанасят щети за милиони левове на редица енергийни, транспортни и комуникационни компании и икономиката на страната като цяло, но се превръщат във все по-голяма заплаха за сигурността, здравето и безопасността на българските граждани. Те са и най-честата причина за загуба на ключови услуги като енергоснабдяване, телекомуникации, нарушаване на железопътните и др. транспортни мрежи.

Целта на дискусията е да мобилизира по-голяма обществена нетърпимост и по-ефективно прилагане на законодателни мерки, за противодействие на тези деяния, пораждащи силно негативни последици не само за засегнатите индустрии, а и за бизнеса, обществото и отделните граждани. Ще събере гледните точки на представители на ключови институции (Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите, Министерство на правосъдието) и на засегнатите индустрии - енергетиката, телекомуникациите, железопътния транспорт, търговците на метал и рециклирането в страната.

Ще бъде прехвърлен мост към феномена кражби на метал и инфраструктурни съоръжения на европейско ниво и ще бъде представена инициативата Европейска коалиция срещу кражбите на метали, организирана от европейски асоциации на мрежови индустрии и компании за търговия с метали и рециклиране (CER, COLPOFER, EIM, EURELECTRIC, EUROMETREC, UIC, UITP).

Целта е да се укрепи мрежата от професионалисти, които принадлежат към правоохранителните органи и потърпевшите индустрии, като същевременно в процеса на дискусия ще се търсят начини за подобряване на борбата срещу кражбите на метал, включително чрез взаимно повишаване на информираността, осигуряване на експертен опит и най-добри практики, както и обмен на идеи и предприемане на съвместни действия от страна на всички заинтересовани страни.

 

За участие и допълнителна информация -  Дияна Стоянова, експерт комуникации в  Института за енергиен мениджмънт

Тел.: 0897 095 886

Е-mail: diyana.stoyanova@emi-bg.com.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Национална кръгла маса „Кражби на метал и посегателства над инфраструктурни съоръжения“, 25 март 2015 г.