"Повишаване на енергийната ефективност в бита и индустрията" е тема на традиционната среща от формата "На чаша кафе в БСК", с участието на браншови организации и фирми, членуващи в БСК.

Дискусията ще се проведе на 15 април 2015 г., от 15.00 до 17.00 часа, в заседателната зала на БСК (София, ул. Алабин 16-20, ет.1).

Кратки презентации по темата ще направят:

  • Красимир Найденов - Директор на дирекция в АУЕР: “Устойчиво енергийно развитие: мотивация на участниците”
  • Гочо Чемширов, ЕВН: „Оптимизиране на крайното потребление на ел. енергия - практическите стъпки на ЕВН“
  • Мирена Колева, WiFi България: „Опитът на Австрийската стопанска камара в публично частното партньорство за оптимизиране на енергийните потоци в градовете“

 

Целта на срещата е обсъждане и консолидиране на предложения на браншовите организации за проекти и инициативи и подобряване на бизнес средата в посока повишаване наконкурентоспособността на индустрията и използване на нови технологични решения за оптимизиране на крайното енергийно потребление.

Моля предварително да заявите Вашето участие в срещата на тел. 02 93 209 78 или на електронен адрес branch@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.