По време на обучението ще бъдат представени колективни и лични предпазни средства, нормативна база, демонстрациии, практически занятия.

Място на провеждане: гр.Бургас, кв. „Сарафово“, хотелски комплекс Плаза Сарафово

Период на обучението: 18, 19 и 20 юни 2015 година.

Лектор: инж. Панайот Панайотов – началник отдел ИА ГИТ

Лекция на тема: Измерване факторите на работната среда.

Лекция на тема: Практически насоки за използване на инструментите възложени за разработване от ГИТ по проект « Превенция на риска – 1.Кодекси за добри практики, 2. Оценки на риска, 3.Системи за БЗР по икономически дейности.»

Лектор: Инж. Георги Илиев – експерт ЗБУТ, асоцииран член на IOSH

Лекция на тема: Нови и актуализирани актове по ЗБУТ

Лекция на тема: Дейност на органите (длъжностни лица) по здраве и безопастност при работа

Лекция на тема: Практически насоки при организация на инструктажите и обученията. Прилагане на Наредба РД- 07-2 за условията и реда за провеждането на периодичните обучения и инструктажи на работниците и служителите по правилата за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд.

Лектор: Йордан Стойков – експерт ЗБУТ,  Председател БА ТЗБ

Лекция на тема: Нови и нарастващи рискове - стресът на работното място. Стратегии за превенция на стреса.

Лектор: Д-р Никола Христович - съуправител на ФИНСИС, председател на УС на Института за изследване на устойчивото развитие, Сертифициран управленски консултант (СМС) от Лондонския институт за управленско консултиране, Носител на Национален Златен Приз „Човешки ресурси 2014“.

Лекция на тема: Как да подготвим успешно проекти по актуалните еврогрантове от ОПИК, ПРСР, ОП РЧР и Хоризонт 2020 вкл. Безопасен Труд по ОП РЧР. Грантова схема «Подобряване на производственият капацитет на МСП», Агенция по заетостта - работодатели по схема „Младежка заетост”, Програма за обучения и заетост и др.

На завършилите обучението се издава удостоверение (сертификат) за длъжностни лица, преминали ежегодно обучение по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.;

Удостоверенията (сертификатите) важат пред Главна инспекция по труда,както и пред браншовите организации в България.

Такса за участие: 250 лева без ДДС (цена за настаняване в двойна стая)

Доплащане за единична стая за две нощувки – 30 лева без ДДС

Таксата за участие се заплаща по банков път:

„Ресурс Системс“ ООД

Банкова сметка:

IBAN: BG49TTBB94001526760104

BIC: TTBB BG22

Банка: SG Eкспресбанк АД, клон София

Доплащане за единична стая за две нощувки – 30 лева без ДДС

Таксата включва: Теоретично и практическо обучение, учебни пособия и материали на хартиен и електронен носител, 2 нощувки в двойна стая, 2 закуски, 2 обяда, 2 вечери, кафе паузи, организирано мероприятие, сертификати за участие, валидни пред контролните органи.

Освен лекционните материали обучаемите ще да получат и Kодекси за добри практики, Системи по БЗР, Инструменти за оценка на риска - OIRA по икономически дейности на електронен носител. 

Отстъпки от обявената такса за участие:

За всички участници платили до 10.06.2015г. отстъпка в размер на 10 %. 

За членове на БА ТЗБ 10 % от общата стойност (при платен членски внос).

За участниците, които не ползват услугата настаняване – таксата е 150 лв. без ДДС, като се запазват всички гореописани отстъпки.

 

Очакваме Вашето официално потвърждение до 12.06.2015 г.

Тел. 056 839 051, 056 839 052, факс 056 839 053

Е-mail: info@systems-bg.com

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение “Здравословни и безопасни условия на труд“