08.06.2017

XVIII-то Общо събрание на Българската камара на химическата промишленост (БКХП), член на БСК, ще се проведе на 8 юни 2017 г., от 14.00 часа, в зала „Централ“ на хотел „Форум“ – София (бул. Цар Борис III № 41).

Регистрацията на участниците ще започне от 13.30 часа в деня на събранието. При липса на кворум събранието ще се проведе от 15.00 часа на същия ден. Дневният ред включва:

  1. Отчетен доклад на УС за дейността на БКХП в периода юни 2016 г. – юни 2017 г.
  2. Отчетен доклад на КС за приходите и разходите на БКХП за 2016 г.
  3. Приемане на План за работа на БКХП за 2017-2018 г. и бюджет за 2017 г.
  4. Други

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Общо събрание на Българската камара на химическата промишленост