ПРОГРАМА  I  РЕГИСТРАЦИЯ  I  ЛЕКТОРИ  I  ПАРТНЬОРИ

______________________________________________

Международни експерти ще споделят опит от Европа в рамките на първата международна конференция „София – град на знанието“ (Sofia Knowledge City). Конференцията се организира от Investor Media Group и клъстер „София – град на знанието на 28 септември в Capital Fort и ще се проведе под патронажа на Столична община. Събитието е посветено на бъдещето на столицата като интелигентен и още по-конкурентоспособен град. 

Целта на мероприятието е да привлече вниманието на гражданите, бизнеса, научните, образователните институции и администрацията върху предимствата на дигитализацията, новите технологии и оптимизацията на ресурсите в градската среда, така че да се подобри качеството на живот в града. Участниците ще представят конкретни решения за дигиталната трансформация и превръщането на столицата в интелигентен град, а чуждестранни експерти ще споделят международния опит в изграждането и управлението на „градове на знанието“. 

Панелистите в „София – град на знанието“ ще акцентират върху доброто взаимодействие между публичния и частния сектор, управлението на знанието за подобряване на градската среда, зелената икономика и цялостния облик на града, потенциала на технологиите за повишаване на стандарта на живот и инвестициите в местната икономика. 

Сред лекторите са Светлана Ломева, председател на Асоциацията за развитие на София, д-р Андреас Бранднер, управляващ директор на Knowledge Management Associates, Австрия, д-р Стефан Веерс, Европейска Комисия – представител на Digiresearch, генерална дирекция наука и иновации, д-р Майкъл Перо, COST – Европейска кооперация за наука и технологии, Луис Лапидаире, Knowledge4Innovation и други.

Достъпът до конференцията е свободен. За регистрация и актуална програма: sofiaconference.bg. 

Обобщението на най-важните акценти, теми и дискусии с представители на бизнеса  ще се случи на 29 септември в рамките на Sofia Knowledge Café в Capital Fort.

Събитието се провежда под патронажа на Столична община, а БСК е институционален партньор.

____________________________ 

За допълнителна информация:

events@investor.bg

тел: (+359 2) 812 9831

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Международна конференция „София – град на знанието“