Годишни награди на Търговско индустриална камара - Бургас

Търговско индустриална камара - Бургас, член на Българска стопанска камара ще проведе традиционната си годишна официална среща.

Приемът ще се състои на 12.12.2017 г., вторник, 19:00 ч., в присъствието на местни и регионални власти, на дипломатически представители и ръководители на държавни институции. По време на срещата ще бъдат връчени годишните награди на фирми с изявен принос за развитие на икономиката в регион Бургас.

Успоредно с връчване на престижните отличия  ще се отбележи 110-та годишнина от създаването на Първата Търговско индустриална камара в гр.Бургас и 35 години от нейното възстановяване. 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.