Годишни награди на Търговско индустриална камара - Бургас

Търговско индустриална камара - Бургас, член на Българска стопанска камара ще проведе традиционната си годишна официална среща.

Приемът ще се състои на 12.12.2017 г., вторник, 19:00 ч., в присъствието на местни и регионални власти, на дипломатически представители и ръководители на държавни институции. По време на срещата ще бъдат връчени годишните награди на фирми с изявен принос за развитие на икономиката в регион Бургас.

Успоредно с връчване на престижните отличия  ще се отбележи 110-та годишнина от създаването на Първата Търговско индустриална камара в гр.Бургас и 35 години от нейното възстановяване.