Европейски форум

На 22 и 23 февруари 2018 г., в Националния дворец на културата ще се проведе Европейски форум "Университети - бизнес".

Форумът е част от програмата на Българското европредседателство, а БСК е съорганизатор (в качеството си на ротационен председател на АОРБ), заедно с ГД "Образование, младеж, спорт и култура" на Европейската комисия и Министерството на образованието и науката.

Предвижда се да участват над 100 представители на бизнеса и образованието. Очаква се участие във форума да вземе и европейският комисар по образование, култура, младеж и спорт г-н Тибор Наврачич.

Предстои публикуване на програма.

***

Форумът „Университети – бизнес“ се провежда от 2008 г. и събира представители на различните заинтересовани страни. Към момента са проведени 7 форума на европейско ниво (в Брюксел) и 14 тематични събития в държави-членки на ЕС.

Форумът дава възможност за обмен на добри практики, сътрудничество и създаване на партньорски отношения между образователните институции, научните организации и бизнес средите.

Събитието е източник на нови идеи и средство за иницииране на проекти и политики. Отличен пример за това е инициативата „HEInnovate”, както и редица инициативи в рамките на Програма „Еразъм+“.

Една от основните характеристики на форума е участието на работодателски организации, както в програмата, така и в провеждането на самото събитие.