Конференция

По повод на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, като съпътстваща програма на Министерството на икономиката, ще се проведе Конференция „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии – двигател за растеж”.

Форумът ще се проведе на 31.01. 2018 (сряда), от 14.00 часа, в хотел Маринела, зала „София 1”, гр.София, бул. Джеймс Баучер № 100.

Организатори са представители на българските организации от базовата индустрия – БАМИ, БКХП и БФИЕК, с институционалната подкрепа на европейските организации на тези индустрии.

За участие са поканени делегатите за срещата на Съвета по конкурентоспособност от страните-членки, представители от ЕК и ЕП, както и водещи предприятия от българска индустрия. 

Тематиката е посветена на индустриалните политики на ЕС, отражението им върху конкурентоспособността, върховите постижения на български фирми и най-добри практики при производството на метали и химически продукти. 

вж. ПРОГРАМА I РЕГИСТРАЦИЯ