11.04.2018

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската камара на химическата промишленост (БКХП) - членове на БСК, и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), под патронажа Министерството на Енергетиката, организират Форум на високо равнище, на 11 април 2018 г., с основна тема "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие".

Конференцията е част от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. В нея ще се включат и европейските браншови организации в областта на химията и металургията - CEFIC, EUROMETAUX, EUROFER и IFIEC Europe. 

По време на форума пред висши служители от институциите на ЕС ще бъде представена гледната точка на индустрията по актуални теми на индустриалната конкурентоспособност и предизвикателствата, свързани с енергетика, околна среда и води.

За участие в конференцията са поканени и представители на българските институции, както и на българската енергоемка индустрия.

ПРОГРАМА

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конференция