Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание на 31 януари, сряда, от 13,30 ч., в сградата на Министерския съвет.

Ще бъдат обсъдени проектите на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и на постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя.

___________

Вж. Становище на БСК относно проекта за промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС