06.03.2018 - 16.03.2018

Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ организира срещи със заинтересованите страни във връзка с подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”. В събитията ще участват и представители на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Процедурата предвижда партньорство между научните организации, местния бизнес и местните власти като важно условие за успешното изпълнение на проектните дейности и устойчивостта на изпълняваните проекти.

Целта е да се подобри капацитета за икономическо развитие на регионите чрез предоставяне на по-високи и ориентирани към пазарните нужди публични инвестиции в научноизследователска инфраструктура и приложни изследвания с ефект върху повишаване на степента на технологична комерсиализация.

Събитията ще се проведат при следния график:

 

Дата

Час

Град

Място

15 февруари

13:30 ч.

Русе (Програма)

Русенски университет „А. Кънчев“

6 март

13:30 ч.

Плевен (Програма)

Медицински университет, корпус ТЕЛЕЦ, зала „Амброаз Паре“

7 март

13:30 ч.

Благоевград (Програма)

Зала „22 септември“ на Общинска администрация

14 март

10:00 ч.

Пловдив

Зала „Пловдив“, Гранд хотел Пловдив

15 март

13:00 ч.

Бургас

Бургаски свободен университет, зала 208

16 март

10:00 ч.

Варна

Икономически университет

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Регионални срещи за подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”