Бизнес форум „Алтернативни възможности за финансиране на устойчивия растеж“

Българската стопанска камара (БСК)заедно с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Инвестиционен посредник Карол и СФБ Капиталов пазар имат удоволствието да Ви поканят на Бизнес форума „Алтернативни възможности за финансиране на устойчивия растеж“.

Българската икономика расте и тенденцията се очаква да продължи и през следващите години. Ръстът на икономиката е особено видим в представянето на МСП компаниите, но устойчивостта на ръста е предизвикателство за управление. Лидерите сред МСП компаниите са изправени пред три основни предизвикателства – как да развиват оперативно бизнеса, финансират устойчивия растеж и осигурят висококвалифицирана работна ръка.

Целта на събитието е да отговори на тези въпросa, предостави платформа за бизнес контакти и запознае собствениците и мениджърите на МСП компании с грантовите инициативи за устойчиво развитие предлагани на пазара:

  • Подкрепа за малкия бизнес (ЕБВР) – програма за предоставяне на консултантска помощ в областта на стратегия, търговия и насърчаване на износа, финансовото управление, ефективност на ресурсите и маркетинга;
  • Ваучерна схема за достъп на МСП до Българска Фондова Борса (БФБ) – програма за грантово финансиране на разходите по привличане на финансиране от капиталовия пазар в България.

Поканени за участие на бизнес форума са собственици и управляващи мениджъри на МСП компании.

Регистрация за събитието става след получаване на персонална покана!

 

ПРОГРАМА

 

Регистрация

16:00 – 16:30

 

Официално откриване и Макроикономическа рамка за следващите 3 години

Божидар Данев, Председател на БСК

  • Макроикономически прогнози за следващите 3 години
  • Пазар на труда
  • Инвестиции в икономиката

16:30 – 16:45

 

Инициатива „Подкрепа за малкия бизнес“ на ЕБВР

Мирослав Стоянов, EMBA, Мениджър за България, Advice for Small Businesses, EBRD

  • Представяне на програмата „Подкрепа за Малкия Бизнес“

16:45 – 17:00

 

Алтернативни източници на финансиране на ръста

Иван Илиев, CFA, Директор Корпоративни финанси, ИП Карол

  • Как оптималната капиталова структура подкрепя устойчивия растеж
  • Алтернативи на банковия заем
  • Инициатива за достъп на МПС до капиталовия пазар

17:00 – 17:15

 

Как добрите практики за корпоративно управление увеличават стойността на компанията

Маню Моравенов, Ph.D, MRICS, Председател на СД, СФБ Капиталов пазар 

17:15 – 17:30

 

Заключителни коментари

17:30 – 17:45

 

Коктейл

17:45 – 19:00

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.