22.03.2018 - 23.03.2018

На 22 и 23 март 2018 г., в конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, София) ще се проведе XXVIII Редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи `2018”.

Програмата на двудневната среща предвижда представителите на регионалните структури на БСК да бъдат запознати с актуални теми и проблеми, които са на фокуса на вниманието на работодателските организации у нас. Сред тях са: наемането на работна ръка от трети държави, т. нар. клас „прослужено време“, възможностите за финансиране на проекти и програми от Фонд „Условия на труд“ и от оперативните програми, както и възможностите за интегрирани услуги за бизнес коопериране и иновации чрез мрежата Enterprise Europe Network. Обект на внимание ще бъде, също така предстоящото влизане в сила на новия европейски регламент за защита на личните данни (GDPR).

ПРОГРАМА

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи `2018”