На 2 април 2018 г., понеделник, от 11.00 часа,
в конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20),

ще се проведе пресконференция на
Сдружение „Център за законодателни оценки и законодателни инициативи“.

Ще бъде представен анализ на тема:

„СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНА РЕФОРМА И
ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАТФОРМИ В СЕКТОР „ПРАВОСЪДИЕ“ В ПЕРИОДА 2010-2017 Г.“

Изследването е част от проект „Повишаване на доверието на обществото в съдебната система чрез оценка и анализ на съдебната реформа“, финансиран от Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“. Проектът се изпълнява от Центъра за законодателни оценки и законодателни инициативи в периода 2017-2018 г.

Анализът, който предстои да бъде представен на пресконференцията, представя политическите платформи на мнозинствата в Народното събрание в периода 2010-2017 г., предложените мерки за реформа в правосъдието, както и тяхното изпълнение.

В пресконференцията ще участват:

  1. Николай Димитров - председател на Управителния съвет на ЦЗОЗИ
  2. Васил Стойнов - ръководител на проекта

За контакт:
Николай Димитров - тел. 0884 365 707, email: dimitrov@lic.bg

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Представяне на анализ на стратегическите документи за съдебна реформа и политическите платформи в сектор