На 20 февруари 2020 г., в Българска стопанска камара, от 10:30 до 17:00 часа, ще се проведе обучение на тема “Медиация и Иновации”. По време на обучението ще бъдат представени съвременните тенденции в сферата на медиацията, в контекста на все по-навлизащите технологии.

Паралелно ще бъде демонстриран интерактивен въпросник за независима и безпристрастна оценка на възможностите за решаване на конкретни правни казуси и вариантите за извънсъдебното им решаване – достъпен безплатно на адрес www.balancer.legalsp.eu.

Цел на обучението е да се даде повече гласност на начините, по които медиацията и новите технологии могат да бъдат ангажирани в процеса на съдебната реформа.

Същевременно ще бъдат разгледани и дискутирани подробно темите относно добрите чуждестранни практики за съдебно препращане към медиация, очаквания ефект от евентуалното приемане на задължителната първа информационна среща в процедурата по медиация и скрийнинг на случаите, подходящи за медиация.

ПРОГРАМА

 

Обученито се осъществява по BG05SFOP001-3.003-0079 - „Правен балансьор – онлайн достъп до правосъдие“, финансиран от Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение „Медиация & Иновации “